531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı…

531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Akaryakıt ve LPG piyasasının yanı sıra özel etiket ve işaret kullanma zorunluluğu getirilen ürünlere ilişkin piyasada rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla 29/4/2021 tarihli ve 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile düzenlemeler yapılmıştı.

7318 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleyen 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 2/9/2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

https://www.gib.gov.tr/node/154179/pdf